พ่นพิษเชื้อไวรัสวัวโรน่าสายพันธุ์ใหม่

สายการบินติดอยู่เธ่ย์แปซิฟิค (cathay pacific) สายการบินหลักของเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ แกนมังกร (ประเทศฮ่องกง) แถลงข่าวว่าอนุญาติให้บุคลากรทั้งผองกว่า 27,000 ชีวิต ให้ลางานได้ถึง 3 อาทิตย์แบบไม่รับค่าแรงงาน หรือคำศัพท์อย่างทางการก็คือ Leave without pay

โดยบุคลากรทุกคนสามรถยนต์เริ่มลาได้เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2563 – 30 เดือนมิถุนายน ปี พุทธศักราช2563 ในปีนี้ โดยที่คำแถลงการเกิดขึ้นเนื่องจากว่าบริษัทเองจำเป็นต้องกระทบกับโรคระบาดของ เชื้อไวรัสวัวโรน่าสายพันธืใหม่ ที่รุนแรงจนถึงทำให้ผู้โดยสารน้อยลงอย่างมากในช่วงเวลาเพียงแค่แปปเดียว

สายการบินติดอยู่เธย์ แปซิฟิค cathay pacific บอกว่า การดูแลรักษากระแสการเงินสดไว้ให้ได้มากที่สุด เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในสถลาที่การ์ณเดี๋ยวนี้ดังนี้ยังทำเพื่อรักษาธุรกิจไว้ โดยทางสายการบินติดอยู่เธ่ย์ ได้ยกเลิกไฟล์ทเที่ยวบินที่จะจำต้องเดินทางไปยังจีนแผ่นดินใหญ่แล้วถึง 90% ทั้งยังวาง plan ที่จะลดไฟล์ทเที่ยวบินในทางอื่นๆรวมแล้วทั้งผองกว่า 30 เปอร์เซนต์ ในช่วงอีก 2 เดือนด้านหน้า

ถึงอย่างนั้นก็ตาม ผลพวงจากกระระบาดของโรคไวรรัสวัวโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เป็นเพียงแค่สิ่งที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ในปีนี้แค่นั้น เพราะว่าสายการบินค้างเธ่ย์ได้พบวิกิตหนักในตอนปีให้หลังออกจะหนักพอเหมาะพอควร ทางสายการบินจำเป็นต้องพบกันการประท้องของสามัญชนคนฮ่องกงปริมาณหลายล้านคน ที่เดินต่อต้านรัฐบาลเพื่อรักษาอธปไตย ซึ่งตอนนั้นก็ใช้เวลาไปเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือน รวมทั้งการต่อต้านที่ท่าอากาศยาน ทำให้สายการบินค้างเธ่ย์ แปซิฟิคต้อวยกเลิกไฟล์ทเที่ยวบินเยอะๆกว่าร้อยเที่ยวบิน

เมื่อต้นเดือนก่อนหน้านี้ สายการบินค้างเธย์ แปซิฟิค (cathay pacific) แจ้งประสงค์ถึงสิ่งที่มีความต้องการของลูกค้ายังคงน้อยมาก ซึ่งส่งผลกระทบสม่ำเสมอมาเป็นระยะเวลายาวนานหลายเดือน จากปริมาณผู้โดยสารภายในประเทศที่เดินทางในธ.ค. ปีพุทธศักราช2562 มีปริมาณลดลงไปถึงกว่า 50 เปอร์เซนต์ เมื่อเทียบกับขณะเดียวกันของปีกลายหน้า และก็ค่าหุ้นในตอนแรกของปี 2563 นี้ก็ได้ลดน้อยลงไปประมาณ12 เปอร์เซนต์และก็ถ้าหากเปรียบเทียบกับตอนต้นปี ในเมษายนของปี 2062 ราคาหุ้นได้ต่ำลงไปๆมาๆกกว่า 25เปอร์เซนต์ แล้ว

อย่างไรก็ดีก็มีสายการบินอื่นๆจากทั้วโลกก็กำลังจำต้องพบและก็ประสบพบเจอกับปัญหาเดียวกับสายการบิน ค้างเธย์ แปซิฟิค cathay pacific และก็พบเจอกับความท้าที่คล้ายกัน โดยในเวลานี้สายการบินที่ลดปริมาณไฟล์ท แล้วก็ ยกเลิกไฟล์ทสายการบินที่จะจำเป็นต้องเดินทางไปยังจีนแผ่นดดินใหญ่ อย่างเช่น Air asia , Delta , United , British Airways , American , Air india , Luthansa รวมทั้ง Finnair สายการบินอื่นๆยังมิได้แถลงข่าวออกมา ท้ายที่สุดอีกทั้งผู้โดยสารและก็เครื่องปรับอากาศที่ควรต้องเดินทางตลอดควรจะปกป้องตัวเองด้วย

Author: Kirk Gutierrez